2023

Duson Gallery, Séoul (Corée du Sud).

(Avec Chunhwan Kim, Hyesuk Yoo, Hee Yoon, Jinwoo Lee et Yuyoung Jin.)